Postadress: Landsvägen Mellböda 28, 387 73 Löttorp

Besöksadress: Bödahamnsvägen 8

 

Beställningar

info@bodacement.se T 0485-222 81 F 0485- 220 81

logotyp

Från skogstomt till anlagd trädgård

 

Innan din tomt är byggklar eller när huset är på plats, vi kan hjälpa dig hela vägen eller delar av processen.

Från avverkning, trädfällning, röjning, dikesrensning, grundarbete, till matjord, färdiga gräsmattor och sådd på plats.