Betong och betongprodukter


Med vår egen blandarstation kan vi idag leverera stora kvantiteter och olika kvaliteter av betong. Den färdiga betongen levereras med våra roterbilar och 9-metersränna. Utvecklingen inom betongindustrin är spännande och vi följer den med stort intresse för att se hur vi kan ta med oss olika delar i vår egen verkamhet. Vi tillverkar även fortfarande en hel del egna betongprodukter såsom betonghålsten, brunnsringar, mark- och avloppsrör. Lecaprodukter tillverkar vi inte själv men vi är återförsäljare. Vi kan även specialgjuta efter ditt önskemål.


Betongkasun till dieseltankar

Dieseltankar får numera inte stå utan en kasun på grund av  läckagerisken.  Därför har vi sedan en tid tillbaka börjat att tillverka kasuner som du  kan köpa hos oss .


Kross, grus, makadam, singel, sand och jord

Vi kan erbjuda ett brett sortiment för alla typer av markarbeten. Grus- och krossprodukterna används som basmaterial i all bygg- och anläggningsverksamhet, samt som en av de viktigaste råvarorna vid tillverkningen av betong. Råmaterialet utvinns och förädlas i våra grus- och bergstäkter här på Öland.


Dessa fraktioner kan vi erbjuda:

bergkross

grus xx-xx

makadam xx- xx

singel xx-xx


stenmjöl

sand

jord


Grus mer dekorativt, inte bara som underlag


Det har blivit mer och mer populärt att använda olika sorters grus som dekoration i trädgården eller på offentliga platser.  Ta kontkt med oss för att se prover på våra olika alternativ eller för att referenser på hur  man kan göra.Betongbehörighet klass 1 + 2

Vad ska du tänka på när du gör din betongbeställning?


1. Mängd.

Mät bredd x höjd och tänk på kantförstyvningen. Gjuter du på makadam får du räkna med att lägga på några centimeter för den betong-massan som flyter ner mellan stenarna.


2. Betongkvalitet.

På en ritning står oftast exponerings- klasser,hållfasthets- och vctkrav, om inte behöver vi veta så mycket som möjligt om vad du ska ha betongen till. Är det inne eller ute, vad ska konstruktionen användas till, hur tät är armeringen. När är det planerat ev golvläggning.


3. Leveranstid och ev intervall.

Färgad betong

Visste du att det finns möjlighet att få färgad betong. Kontakta oss för mer information.


Vad ska du tänka på under och efter gjutningen?


Under gjutningen - vibrator.

Om du använder en vibrator bör du

vibrera tätt, ca 0,5 m mellan nedsticken. Vibrera tills ytan blir blank


Vid vibrationen  komprimeras betongen så att tätheten och hållfastheten ökar, armeringen omsluts och luften minskar. När du använder flytbetong ska du vibrera kortare tid eftersom den är lösare och formen fylls lättare.


Efter gjutningen - vattna betongytan.

När ytan börjar hårdna, direkt efter gjutningen är det dags att dimma med vatten. Det gäller att ytan aldrig vitnar. Var dock försiktig vid minusgrader eftersom färsk betong aldrig får frysa. När ytan blivit hårdare samma dag går det bra att ställa på en vattenspridare. Vattenmätta i 3 dygn för att få så lite sprickor som möjligt och för att öka hållfastheten.