Lång entreprenaderfarenhet


Du kan tryggt anlita oss för din totalentreprenad eller endast som underentreprenör. Med vår långa erfarenhet och våra goda referenser kan du lugnt  ge oss ansvar för ditt projekt. Vi åtar oss allt från grävningsarbeten till exempelvis färdigställande av ett trädgårdsprojekt. Kontakta oss så diskuterar vi  upplägget för just ditt projekt.

Exempel på entreprenadarbeten:


grundgrävning

husgrunder, gjuten platta med  golvvärme, torpargrund  eller plintgrund

dränering

färister

markinfiltration

vägbyggnationer

dikningsprojekt

parkeringsplatser

stenmursläggning

båtbryggor

vattenbrunnar

avloppsanläggning (typgodkända två- och trekammarbrunnar)

avverkning, trädfällning och röjning

våtmarker (referenser från Länstyrelsen)

Diplomerad avloppsanläggare

Hej, behöver du hjälp med tips och råd om hur du ska utforma ditt avlopp?


Det kan vara lite knepigt att veta vad som gäller för just den plats du ska anlägga ditt avlopp. Kontakta mig Simon, så rätar jag ut de frågetecken som du har och ger dig råd hur du ska göra och hur vi kan hjälpa dig.

T 073-334 47 77

e-post: simon@bodacement.se

Diplomerade dikesrensare

Sedan flera år tillbaka har vi genomgått Naturvårdsverkets kurser och är numera godkända till att utföra rensning av  diken.

Några referensarbeten: